Krása pomoci

krasapomoci_bannerNadace Krása pomoci nabízí seniorům a jejich blízkým informace, kontakty a oporu v důležité životní etapě stáří. Cílem je prožít stáří jako pozitivní, plnohodnotné a aktivní období života v prostředí domova. Pracujeme také na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem.

Kromě toho se zabýváme tématem diverzity na pracovišti a podporujeme osoby starší 50 let najít takové zaměstnání, kde si budou vážit jejich zkušeností. V rámci prevence samoty seniorů spolupracujeme s dobrovolníky. Účastníme se mezinárodních konferencí, spolupracujeme s OSN, realizujeme osvětové kampaně. A v neposlední řadě podporujeme další projekty neziskových organizací po celé České republice, které pomáhají seniorům.

Kam peníze půjdou? 

Nikdo by neměl být sám. Předcházíme umisťování seniorů do institucionální formy péče. Obstaráme pomůcky, zařídíme asistenci, představíme takové služby, které seniorům umožní důstojný život doma. (Jedna hodina domácí péče stojí přibližně 150 Kč.) Dále pomůžeme vyznat se ve složitém systému sociálních služeb a prolomíme tak začarovaný kruh, ve kterém služby sice existují, ale senioři o nich nevědí nebo o ně neumějí požádat. Seniory, kteří trpí samotou, také propojíme s našimi dobrovolníky, kteří s nimi tráví čas.

 

Oficiální web organizace

Výroční zpráva organizace za rok 2019

Zpět do obchodu