Korzo Národní (Díky, že můžem)

image003 copy

Korzo Národní je unikátní svou podobou velké otevřené pouliční slavnosti, která hravou formou, pozitivní atmosférou a důrazem na zdravou národní hrdost připomíná zásadní historické události 17. listopadů let 1939 a především 1989. Dějinný zvrat sametové revoluce přinesl naší zemi svobodu, demokracii, zcela nové možnosti a nepřeberné množství příležitostí. Korzo Národní zde každoročně 17. listopadu vytváří místo pro oslavu svobody, současnou kulturu, připomínku historie, ale i pro pohled vpřed. Celá akce je připravována s důrazem na demokratické hodnoty, lidská práva a jasné prozápadní a proevropské směřování naší země. Mezi hlavní cíle akce patří přeměna ulice v důstojný prostor pro oslavu tohoto významného státního svátku. Důraz klademe na přímé zapojení návštěvníků do programu na ulici, tak aby si z oslav odnesli silný a osobní zážitek. Náš bohatý a rozmanitý kulturní program dotváří atmosféru oslavy státního svátku a příchozím dává důvod k delšímu setrvání na ulici. Dochází tak k umocnění emocí spojených s tímto dnem a k promítnutí námi komunikovaných hodnot a myšlenek do zážitků, které si návštěvníci z akce odnášejí.

 

Kam peníze půjdou?

Peníze použijeme na organizaci Korzo Národní 2020.

 

Oficiální web organizace

 Výroční zpráva 2019