Metráž

metraz_bannerV naší nízkoprahové dílně Metráž pracují ženy různého věku, které jsou v nelehkých životních situacích. Jsou ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, násilím i bezdomovectvím. Metráž je pro ně místem, kde mohou v hájeném prostředí pracovat, rozvíjet se, sdílet své radosti i starosti a učit se novým dovednostem. Naše dílna funguje jako sociální podnik, vyrábíme módu, šperky a doplňky. Narozdíl od běžně fungujících komerčních subjektů však pracujeme se ženami, které nejsou kvalifikované - právě rozvoj jejich kvalifikace je jedním ze základních cílů naší práce. Proces výroby se tak stává z komerčního hlediska méně efektivním a nákladnějším. Proto potřebujeme Vaši pomoc. 

Kam peníze půjdou?

Finanční prostředky použijeme na pokrytí tří základních položek nákladů, které ženám v naší dílně zajišťují bezpečná a důstojná pracovní místa: nájem dílny, pravidelné pracovní supervize a finanční bonusy, které vyplácíme ženám za kvalitně odvedenou práci. Tím se je snažíme motivovat k pečlivé, spolehlivé, zodpovědné i výkonné práci, čímž zvyšujeme jejich předpoklady k uplatnění na volném pracovním trhu.

 

Oficiální web organizace