Jak se od pondělí 1. 3. zpřísní opatření? Uzavření okresů

Jak se od pondělí 1. března zpřísní opatření?

Roušky a respirátory:

 • Povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Na místech, kde se je větší koncentrace lidí (doprava, obchody,...), bude povinný respirátor FFP2. (Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě.)
 • Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami. 

10ks pack FFP2 respirátor - kopie

 

Školy, školky, dětské skupiny

 • Zavřou se školy, školky, jesle i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních.

Obchody a služby

 • Otevřené zůstanou pouze: prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku.
 • V provozu zůstávají: taxislužby, myčky aut bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek, výdejová okénka e-shopů. 
 • Zavřou se tedy opět: papírnictví, prodejny s dětským textilem a obuví nebo obchody se zbraněmi a střelivem.
 • Občerstvení je možno prodávat přes výdejní okénka, a to do 21. hodiny.
 • Hotely fungují jen pro obchodní cesty.

Omezení pohybu v rámci okresů:

 • Praha je brána jako jeden okres.
 • Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.  
 • Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
 • Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
 • Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

Doporučujeme: Pokud nebydlíte na adrese svého trvalého bydliště, kterou máte uvedenou v občanském průkazu, noste s sebou (alespoň vyfocenou) nájemní smlouvu či výpis z katastru nemovitostí od domu / bytu, kde dlouhodobě přetrváváte a která vás opravňuje pobývat v daném okrese. V případě dojíždění do práce mimo Váš okres, je nutné i potvrzení od zaměstnavatele stvrzující sídlo firmy v okrese či daný individuální obchodní výjezd.

Omezení pohybu mezi okresy:

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány. 
 • Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu. 
 • Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.). 
 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob. 
 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem. 
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu. 
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči. 
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením. 
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje. 
 • Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

 

Zdroj: Novinky.cz